HISTORIE LÉKÁRNY

Máte rádi historii?

Kdy byla lékárna postavena, jak vypadala a co vše se v ní připravovalo? Přečtěte si více z dobových záznamů lékárny. Jedná se o autentický přepis textu nejmenovaného autora.


 

“O Zbraslavské lékárně“

Mezi sokolovnou a poštou na Zbraslavi vede ulice nazvaná “U lékárny“. Odedávna tu lékárna bývala a ne ledajaká.

V polovině 19. století, nedlouho po bouřlivém roce 1848, začal stavět bohatý průmyslník a cukrovarník zbraslavský Antonín Richter hned vedle nové budovy c. k. okresního úřadu, soudu a berního úřadu obytnou budovu, nejvyšší v tehdejší Zbraslavi (dvoupatrovou), aby vyjádřil své postavení nejbohatšího a nejmocnějšího muže městyse.

V přízemí této budovy byla dne 2. května 1863 zřízena jako první a v celém okrese jediná lékárna, či apatyka nebo oficína. Lékárna, v níž se připravovaly a nemocným vydávaly léky, byla podrobena předpisům, které vyžadovaly, aby to byla místnost světlá, prostorná a vybavená nejužitečnějším nářadím.

Musela býti zde i laboratoř, kde se zhotovovaly všechny přípravky chemicko-farmaceutické, materiální komora – vlastně zásobárna, v níž se přechovávalo větší množství zásob, z nichž rostlinné produkty se často sušily na půdě. Látky prudce účinkující musely býti přechovávány ve zvláštní místnosti či skříni, zámkem opatřené, neodborníkům nepřístupné.

Lékárna měla mít suchý sklep k přechovávání tekutin, jako tinktur či olejů, sirupů atd. se zvláštním vyzděným a želenými dveřmi opatřeným prostorem pro hořlavé látky. Nádobí bylo dřevěné, cínové, měděné i hliněné, porcelánové nebo ze zeleného, bezbarvého a mléčného skla. Byly používány drtící nádoby, hmoždíře, mísící lžíce, třecí paličky.

Byl proveden oficiální lékopis, podle něhož byl lékárník povinen mít na skladě všechna léčiva v tomto dokumentu uvedená, pečovati o ně, nespotřebované časem vyměňovati. Léky v nádobách byly opatřeny a označeny signaturami, aby nedocházelo k záměně. Lékárníkovi nebylo dovolena počítat si za své výrobky libovolně a ze zákona byl “povinen ve dne v noci, v neděli i ve svátek ochotně léky na lékařské předpisy vydávati“. Lékárníci byli pod dohledem okresních hejtmanství a okresních lékařů. Jejich studium dělo se na univerzitě a trvalo 4 semestry.

Jak byla zbraslavská lékárna výjimečná vysvítá z údajů sčítání lidu na okrese, podle kterých bylo na okrese 20 duchovních (to už klášter neexistoval), 17 porodních bab, 3 lékaři (kteří musei zdarma prohlížeti mrtvoly, léčiti chudé a “obecnímu starostovi činně k ruce býti“) a jeden lékárník, a to se sídlem na Zbraslavi.

Časy se mění. V mnohém by jisté dřívější služby dnes neobstály. Jen toho místa, které sloužilo zbraslavským hnedle jeden a půl století je třeba si vážit.

Konec citovaného textu.Uplynula spousta času... Lékárna prošla mnoha změnami a přečkala mnohá úskalí. Několikrát změnila majitele, prošla opakovaně rekonstrukcemi jak exteriérů, tak interiérů a v roce 2002 přestála i ničivé povodně.

Zachovala si však stále svůj staronový půvab a poskytuje kvalitní lékárenskou péči všem svým zákazníkům.

Informace:

 +420 273 130 881
 +420 730 870 791

 dotazy a připomínky
pharmacia@magistraliterpharma.cz